Občianske združenie Pro Zdravie

O p a t r o v a t e ľ s k á   starostlivosť


ADOS Budáčová, s.r.o.

O š e t r o v a t e ľ s k á   starostlivosť

                                                                                                                                                                                             Občianske združenie Pro Zdravie

služby

Ľudia, ktorí potrebujú naše služby :

- Seniori žijúci osamelo
- Rodiny, ktoré potrebujú opatrovateľskú asistenciu pre svojich príbuzných
- Seniori, ktorí potrebujú asistenciu pri každodenných činnostiach

Naša opatrovateľská služba sa zameriava najmä :

 

Poskytovanie  spoločnosti :

Dohľad, prechádzky, sprevádzanie k lekárovi,
na vyšetrenia, úrady, nákupy atď.

 

Zabezpečenie stravy :

Malý nákup, donáška stravy, varenie,
príprava a podávanie stravy a nápojov

 
Pomoc pri hygiene :

Kúpanie, umývanie, osobná hygiena,
obliekanie, prebaľovanie

 
Pomoc v domácnosti :

Drobné upratovanie, vysávanie,
pranie v práčke a žehlenie

 

 

 

Kontakt  ADOS :

Mgr. Elena Budáčová
mobil:  0918 648 577, 0918 533 978

mail:    ados@adospro.sk
           ados.budacova@gmail.com

IČO:    46 036 946

DIČ:    202 320 7879

Kód:    P55 864 610 301

Kontakt OZ Pro Zdravie

Mgr. Elena Budáčová
mobil:  0918 648 577, 0915 836 600

mail:    prozdravie@adospro.sk
           ados.budacova@gmail.com

IČO:    42 394 481

DIČ:     212 005 2825


Korešpondenčná adresaAdresa:     A. Bernoláka 1338/17

                    984 01  Lučenec