Občianske združenie Pro Zdravie

O p a t r o v a t e ľ s k á   starostlivosť


ADOS Budáčová, s.r.o.

O š e t r o v a t e ľ s k á   starostlivosť


                                                                                                                                                                       ADOS Budáčová, s.r.o. 

Kontakt  

 

Korešpondenčná adresa:                        Telefónny kontakt:                                    Mailový kontakt:

ADOS Budáčová, s.r.o.                                 mobil: 0918 648 577                                      ados.budacova@gmail.com

Mgr. Elena Budáčová                                                0918 533 978                                      ados.elena@gmail.com

A. Bernoláka 17                                                         0915 836 600                                      budacova@inmail.sk

984 01  Lučenec


Sídlo firmy:
ADOS Budáčová, s.r.o.
Mýtna 125
985 53  Mýtna

Kontakt  ADOS :

Mgr. Elena Budáčová
mobil:  0918 648 577, 0918 533 978

mail:    ados@adospro.sk
           ados.budacova@gmail.com

IČO:    46 036 946

DIČ:    202 320 7879

Kód:    P55 864 610 301

Kontakt OZ Pro Zdravie

Mgr. Elena Budáčová
mobil:  0918 648 577, 0915 836 600

mail:    prozdravie@adospro.sk
           ados.budacova@gmail.com

IČO:    42 394 481

DIČ:     212 005 2825


Korešpondenčná adresaAdresa:     A. Bernoláka 1338/17

                    984 01  Lučenec