Občianske združenie Pro Zdravie

O p a t r o v a t e ľ s k á   starostlivosť


ADOS Budáčová, s.r.o.

O š e t r o v a t e ľ s k á   starostlivosť

                                                                                                                                                                         Agentúra  domácej  ošetrovateľskej  starostlivosti

o nás

ADOS – Budáčová, s.r.o. je zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť pacientovi v jeho prirodzenom domácom prostredí na základe
Zákona NR SR č. 578/2004 Z.z.Sme členom Asociácie súkromných lekárov SR, najväčšej organizácie ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v SR


V našom zariadení pracujú kvalifikované zdravotné sestry a pôrodná asistentka, registrované v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek.

Agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti odborne riadi

Mgr. Elena Budáčová
sestra s vysokoškolským vzdelaním v odbore Ošetrovateľstvo


Ošetrovatelská starostlivosť poskytovaná agentúrou domácej ošetrovatelskej starostlivosti je hradená príslušnou zdravotnou poistovňou pacienta

Kontakt  ADOS :

Mgr. Elena Budáčová
mobil:  0918 648 577, 0918 533 978

mail:    ados@adospro.sk
           ados.budacova@gmail.com

IČO:    46 036 946

DIČ:    202 320 7879

Kód:    P55 864 610 301

Kontakt OZ Pro Zdravie

Mgr. Elena Budáčová
mobil:  0918 648 577, 0915 836 600

mail:    prozdravie@adospro.sk
           ados.budacova@gmail.com

IČO:    42 394 481

DIČ:     212 005 2825


Korešpondenčná adresaAdresa:     A. Bernoláka 1338/17

                    984 01  Lučenec