Občianske združenie Pro Zdravie

O p a t r o v a t e ľ s k á   starostlivosť


ADOS Budáčová, s.r.o.

O š e t r o v a t e ľ s k á   starostlivosť

                                                                                                                                                                                             Agentúra  domácej  ošetrovateľskej  starostlivosti

služby

Chorým pacientom v domácnosti poskytujeme nasledovné služby:

 
- ošetrovanie rán (operačné rany, dekubity, preležaniny, vredy predkolenia)

- starostlivosť o kanyly, katétre, dreny

- starostlivosť o tracheostomické kanyly

                                          - starostlivosť o stómie

                                          - odsávanie hlienov

                                          - aplikácie injekčnej a infúznej liečby

                                          - ošetrovateľská rehabilitácia

                                          - prevencia dekubitov, polohovanie

                                         - meranie vitálnych funkcií

                                         - odber biologického materiálu

                                         - odborný nácvik potrebných výkonov pri ošetrovaní chorého v domácnosti

                                         - poučenie príbuzných, alebo členov komunity ako sa starať o chorého

                                         - starostlivosť o pacientku v šestonedelí

                                         - a iné ošetrovateľské výkony

 
                    Domácu ošetrovateľskú starostlivosť pre pacienta navrhuje:

                                        - lekár u ktorého je pacient evidovaný

                                        - odborný lekár (chirurg, dermatológ, neurológ, urológ, gynekológ, internista)

                                        - sám si požiadate o túto službu


                    Ako sa objednáva domáca ošetrovateľská starostlivosť?

                            a)    kontaktujte nášho koordinátora 0918 648 577 alebo 0918 533 978

                           b)    žiadosť /tlačivo/ návrh na ados - na stiahnutie tu  DOC  ,   PDF

Kontakt  ADOS :

Mgr. Elena Budáčová
mobil:  0918 648 577, 0918 533 978

mail:    ados@adospro.sk
           ados.budacova@gmail.com

IČO:    46 036 946

DIČ:    202 320 7879

Kód:    P55 864 610 301

Kontakt OZ Pro Zdravie

Mgr. Elena Budáčová
mobil:  0918 648 577, 0915 836 600

mail:    prozdravie@adospro.sk
           ados.budacova@gmail.com

IČO:    42 394 481

DIČ:     212 005 2825


Korešpondenčná adresaAdresa:     A. Bernoláka 1338/17

                    984 01  Lučenec