Občianske združenie Pro Zdravie

O p a t r o v a t e ľ s k á   starostlivosť


ADOS Budáčová, s.r.o.

O š e t r o v a t e ľ s k á   starostlivosť

                                                                                                                                                                                             Agentúra  domácej  ošetrovateľskej  starostlivosti

informácie

ČO je ADOS ?

Domáca ošetrovateľská starostlivosť predstavuje významnú zdravotnú starostlivosť o občanov všetkých vekových kategórií v domácom prostredí. Odborné ošetrovanie sú zdravotné výkony uskutočňované zdravotnou sestrou (podávanie injekcií, infúzií, ošetrovanie rán, preležanín, odbery biologického materiálu a pod.).


Komu je ADOS určený ?

Pacientom po nemocničnej liečbe, pri akútnych ochoreniach bez potreby hospitalizácie, chronicky chorým a imobilným, ktorí pre zdravotný stav nemôžu dochádzať do ambulancie, pri terminálných štádiách ochorenia, pre rizikové skupiny obyvateľstva (neurologickí, pacienti trpiaci podvýživou, onkologickí pacienti, a pod.) Pacientom, ktorí potrebujú ošetrenie v domácom prostredí.Kde poskytujeme služby ?

Agentúra ADOS Budáčová, s.r.o. poskytuje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť chorým v spádovej oblasti okresu Lučenec, Poltár mesta Fiľakovo prípadne aj iných územných oblastí na základe indikácie (odporúčania) zdravotných výkonov ošetrujucim lekárom.

Ako sa objednáva domáca ošetrovateľská starostlivosť?

                     a)    kontaktujte nášho koordinátora 0918 648 577 alebo 0918 533 978

                            b)    žiadosť /tlačivo/ návrh na ados - na stiahnutie tu  DOC  ,   PDF

Kontakt  ADOS :

Mgr. Elena Budáčová
mobil:  0918 648 577, 0918 533 978

mail:    ados@adospro.sk
           ados.budacova@gmail.com

IČO:    46 036 946

DIČ:    202 320 7879

Kód:    P55 864 610 301

Kontakt OZ Pro Zdravie

Mgr. Elena Budáčová
mobil:  0918 648 577, 0915 836 600

mail:    prozdravie@adospro.sk
           ados.budacova@gmail.com

IČO:    42 394 481

DIČ:     212 005 2825


Korešpondenčná adresaAdresa:     A. Bernoláka 1338/17

                    984 01  Lučenec