Občianske združenie Pro Zdravie

O p a t r o v a t e ľ s k á   starostlivosť


ADOS Budáčová, s.r.o.

O š e t r o v a t e ľ s k á   starostlivosť

                                                                                                                                                                           Agentúra  domácej  ošetrovateľskej  starostlivosti

cenník

Uvedené ceny účtujeme výhradne pacientom, ktorým ošetrovateľská starostlivosť nie je hradená jeho zdravotnou poisťovňou zo zdravotného poistenia, či takým ktorý nie su vôbec zdravotne poistení ( mimo občanov EU, ktorí sú zdravotne poistení v mieste trvalého pobytu).
platný cenník k nahliadnutiu TU

Na prepočet použitý konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk

Kontakt  ADOS :

Mgr. Elena Budáčová
mobil:  0918 648 577, 0918 533 978

mail:    ados@adospro.sk
           ados.budacova@gmail.com

IČO:    46 036 946

DIČ:    202 320 7879

Kód:    P55 864 610 301

Kontakt OZ Pro Zdravie

Mgr. Elena Budáčová
mobil:  0918 648 577, 0915 836 600

mail:    prozdravie@adospro.sk
           ados.budacova@gmail.com

IČO:    42 394 481

DIČ:     212 005 2825


Korešpondenčná adresaAdresa:     A. Bernoláka 1338/17

                    984 01  Lučenec