Občianske združenie Pro Zdravie

O p a t r o v a t e ľ s k á   starostlivosť


ADOS Budáčová, s.r.o.

O š e t r o v a t e ľ s k á   starostlivosť


                                                                                                                                                                       Vítame Vás na našej stránke 

ADOS Budáčová, s.r.o.                                                             GDPR

ADOS je komplexná ošetrovateľská starostlivosť v domácom prostredí pacientov všetkých vekových skupín. Umožňuje pacientom predísť, prípadne skrátiť hospitalizáciu v ústavnom zariadení, výrazne zvýšiť kvalitu života, urýchliť proces uzdravovania a získania nezávislosti a sebestačnosti.

Občianske združenie Pro Zdravie                                            GDPR

Opatrovateľskú službu poskytuje OZ Pro Zdravie (neverejný poskytovateľ) v okresoch Lučenec, Poltár, R. Sobota, V. Krtíš a Detva klientom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby pri denných úkonoch sebaobsluhy a starostlivosti o svoju domácnosť.  Služby poskytujú kvalifikované, skúsené opatrovateľky.

.

Aktuálne oznamy:                 

Kontakt  ADOS :

Mgr. Elena Budáčová
mobil:  0918 648 577, 0918 533 978

mail:    ados@adospro.sk
           ados.budacova@gmail.com

IČO:    46 036 946

DIČ:    202 320 7879

Kód:    P55 864 610 301

Kontakt OZ Pro Zdravie

Mgr. Elena Budáčová
mobil:  0918 648 577, 0915 836 600

mail:    prozdravie@adospro.sk
           ados.budacova@gmail.com

IČO:    42 394 481

DIČ:     212 005 2825


Korešpondenčná adresaAdresa:         Mýtna č. 125, 985 53  Mýtna

Prevádzka:     Bernoláka 17

                       984 01  Lučenec